070-7777554

Om Realwork AB

Mariusz är Realworks VD och ägare. Han driver även alla projekt som projektledare och har mycket kunskap och idéer om hur saker kan lösas och hur man byggtekniskt kan göra. När kunden ringer in för att få en offert är det han som åker ut på ett kundmöte för att göra en bedömning av projektet och gör därefter en beräkning för kommande offert.

Realwork startade i maj 2010 och har vuxit sedan dess. Vi har cirka 10 hantverkare som är anställda hos oss. Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad kring regler och lagar samt att kunna ge kontinuerliga utbildningar för våra hantverkare. Därför ser vi till att utbilda och uppdatera oss med information löpande. Detta har vi stor hjälp av via några av våra leverantörer. Det är inte bara viktigt att arbetet utförs korrekt, utan även användning av bra och kvalitétsmässigt material är en viktig grundpelare i verksamheten.