070-7777554

Grundläggning

Grundläggning och markarbete

Grunden är en utav de viktigaste delarna av husets konstruktion. Därför är det viktigt med kunskap och erfarenhet. Vi har jobbat under många år med både stora och mindre projekt och med det fått erfarenhet från olika markförhållanden och typer av grunder. När det gäller markarbeten och schaktningsarbeten samarbetar vi med andra företag.

Nedan ser du vad de kan erbjuda inom dessa områden.

Grundläggning

 • Plintgrund
 • Platta på mark – Standard
 • Platta på mark – Lågenergi
 • Platta på mark – Garage
 • Krypgrund – Uteluftsventilerad
 • Krypgrunden – Inneluftsventilerad

Markarbete

 • Pålning
 • Sprängning
 • Grundförstärkning
 • Leverans av kross och schaktmassor
 • Tillgång till maskiner i olika storlekar

Arbeten vi utfört kring grundläggning och markarbete